Parszyk Henryk

Zdjęcie

Urodził się w 1955 r. w m. Bolesław.

W sierpniu 1980 roku brał udział w strajku w SKP. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność” i wszedł w skład Komisji Wydziałowej K-1. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 14-15 grudnia 1981 roku uczestniczył w strajku w SKP. Współorganizował akcje odcinania zasilania prądu oraz wrzucania świec dymnych do wentylatorów podczas narad działaczy PZPR w zakładzie, brał udział w akcjach malowania antyreżimowych napisów na suwnicach oraz wieszania kukły gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Czynnie uczestniczył w organizowaniu kontrmanifestacji oraz niezależnych obchodów i manifestacji patriotycznych. Należał do grupy sabotażowo – dywersyjnej „Solidarności Walczącej”. Przed planowanymi strajkami unieruchamiał suwnice z Mirosławem Bielińskim. Brał udział w rozpędzaniu zebrań partyjnych. Gromadził materiały wybuchowe na polecenie Romana Zwiercana. Pracował przy przygotowaniu stalowych korpusów do bomb. Jedna z nich została zdetonowana w akcie ostrzeżenia, przed Komitetem Miejskim PZPR w Gdyni. Działał w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”, był członkiem Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność”. W 1989 roku był przeciwnikiem obrad Okrągłego Stołu.