Partyka Bogdan

Zdjęcie

Urodził się w 1963 r. w m. Skorcz.

W 1980 roku brał czynny udział w strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. W grudniu 1984 roku wstąpił do trójmiejskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Należał także do Grupy „Solidarności Walczącej” w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Kolportował wydawnictwa podziemne w tym m.in.: „Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto”, „Poza Układem”, „Gryps”, „Czas”, „SW Stoczni Gdańskiej”, karty okolicznościowe , kalendarze i książki. Współorganizował i realizował akcje malowania antyreżimowych napisów na suwnicach w Stoczni. Uczestniczył w montażu krzyża „Grudzień ‘70” na którym umieszczone były nazwiska zamordowanych, a który stanął na placu przykościelnym w parafii Chrystusa Króla w Gdyni w 1986 roku. Czynnie uczestniczył w organizowaniu kontrmanifestacji pierwszomajowych oraz niezależnych obchodów i manifestacji patriotycznych. Został kilkakrornie brutalnie, prewencyjnie zatrzymywany. Brał udział w akcjach utrudniających działalność aktywowi PZPR w stoczni gdyńskiej w tym m.in. w rozpędzaniu zebrań aktywu partyjnego stoczni przez wrzucanie świec dymnych i blokowanie drzwi. Działał w nieleganych strukturach NSZZ „Solidarność”, był członkiem Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność”. 20 września 1988 roku Komitet podjął uchwałę o ponownej rejestracji NSZZ „Solidarność” w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. 13 października 1988 roku, podczas wyborów do Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, został wybrany skarbnikiem, jednak wobec krytycznego stosunku do Okrągłego Stołu, władze krajowe NSZZ „Solidarność” nie uznały struktury. Wiosną 1989 roku wyemigrował do USA.