Parzych Jacek

Zdjęcie

Urodził się w 1965 r. w Gdyni

W grudniu 1984 roku przyłączył się do trójmiejskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. W ramach działalności w tej organizacji zajmował się hurtowym kolportażem podziemnych wydawnictw, w tym m.in.: czasopism „Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto”, „Poza Układem”, „Gryps”, „Czas”, „SW Stoczni Gdańskiej”, „SW Grupy Stoczni SKP” oraz kart okolicznościowych, kalendarzy i książek. W dniach 7 – 10 października 1985 roku współorganizował akcję malowania antyreżimowych napisów na murach wzywających do bojkotu wyborów do Sejmu PRL, a także akcję rozlepiania i rozrzucania ulotek tej treści w kolejce SKM. Był poszukiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1985 roku został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Drukował czasopisma podziemne takie jak: „Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto”, „Poza Układem”, „Gryps”, „Czas”, „SW Stoczni Gdańskiej”. Współorganizował podziemną Agencję Fotograficzno – Informacyjną „Solidarności Walczącej”. Dokumentował fotograficznie i na taśmie filmowej antyreżimowe manifestacje w Trójmieście. Materiały jego autorstwa były przekazywane do Francji. Wykonywał znaczki i buttony. Był drukarzem w podziemnym wydawnictwie „Solidarności Walczącej” „Petit”. Należał do grona pięciu osób stanowiących trzon „Solidarności Walczącej” w Trójmieście.