Patyra Andrzej Rafał

Zdjęcie

Urodził się 2 kwietnia 1957 roku w Lublinie, zm. 11 listopada 2007 roku tamże.

W 1976 roku ukończył II LO im. Jana Zamoyskiego w Lublinie. W latach 1979 – 1984 pracował jako suwnicowy w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie, w 1984 roku zatrudniony był w lubelskim Faelbudzie. W dniach 11 – 14 sierpnia 1980 roku brał udział w strajku w FSC. We wrześniu 1980 roku wstąpił do „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 14 – 17 grudnia 1981 roku uczestniczył w strajku w FSC. Po 13 grudnia 1981 roku ukrywał w swoim mieszkaniu Janusza Krupskiego. Wykorzystując kontakty ze środowiskiem „Spotkań” i uzyskując od niego matryce białkowe, przedrukowywał (z Jerzym Pocheciem z KPN) materiały „Solidarności Walczącej” z Wrocławia. Za pośrednictwem Pawła Falickiego nawiązał bezpośredni kontakt z Kornelem Morawieckim i centralą SW. Pod koniec 1982 roku wstąpił do „Solidarności Walczącej” i stał się jej zaprzysiężonym członkiem. W marcu 1983 roku współzakładał Radę SW w Lublinie, a następnie pisma „Solidarność Walcząca Lublin” oraz wydawnictwa „Biblioteczka Solidarności Walczącej Lublin” (książki, kalendarze i znaczki). Do 1986 roku był jednym z drukarzy podziemnych czasopism: „Czarno na Białym” oraz „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» FSC Lublin”. 7 grudnia 1983 roku Andrzej Rafał Patyra został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. W kwietniu 1984 roku został zwolniony na mocy amnestii. Na przełomie stycznia i lutego 1984 roku został zwolniony z pracy. W roku 1985 i w roku 1986 był zatrzymywany na 48 godzin. Miały też miejsce rewizje w jego mieszkaniu. W czerwcu 1987 roku zawiesił działalność w SW. W latach 1987 – 1988 kilkakrotnie wyjeżdżał do pracy zarobkowej do Wielkiej Brytanii i Grecji. W maju 1989 roku współinicjował reaktywowanie struktur „Solidarności” w Faelbudzie. W 2007 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 29 listopada 1983 roku do 25 sierpnia 1989 roku był rozpracowywany przez p. V RUSW w Lublinie w ramach SOR o kryptonimie „Spychacz”.