Pawełczyk Piotr

Zdjęcie

Urodził się w 1964 r.

Był współpracownikiem „Solidarności Walczącej”. W 1984 roku został głównym twórcą klubu studenckiego “Wagannt” znanego jako Klub Niezrzeszonych Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Kolportował wiele wydawnictw podziemnych w tym m.in. czasopismo „Solidarność Walcząca”. Organizował wiele wydarzeń kulturalnych o charakterze opozycyjnym oraz spotkań z działaczami podziemnia. W 1985 roku współorganizował wiec przeciw zmianom w ustawie o szkolnictwie wyższym. Był wielokrotnie zatrzymywany przez SB i skazywany przez Kolegia d.s. Wykroczeń. W 1986 roku był współtwórcą grupy samorządowej “Dwunastka”. W 1988 roku należał do Komitetu Strajkowego w czasie okupacyjnego protestu na Uniwersytecie Wrocławskim. Brał udział w kolportażowych aktywnościach „Solidarności Walczącej” w tym m.in. w podróżach kurierskich na trasie Wrocław – Gdańsk.