Pawlicki Stanisław

Zdjęcie

Urodził się w 1939 roku w m. Darachów

Był pracownikiem Jelczańskich Zakładów Samochodowych w Jelczu-Laskowicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego rozbudowywał podziemne struktury NSZZ „Solidarność” w ramach tzw. „Grupy Jelczańskiej”. Współuczestniczył w druku i kolportażu podziemnego pisma „Gross Rosen”, sygnowanego przez Tymczasową Zakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” w JZS, a także innych wydawnictw, które były powielane na urządzeniu przekazanym przez Kornela Morawieckiego. Działał na rzecz osób represjonowanych przez komunistyczne władze, pomagał przy zbieraniu pieniędzy dla osób zwalnianych z pracy i rodzin ukrywających się działaczy opozycji – Jana Winnika i Władysława Frasyniuka. Po 1987 roku Stanisław Pawlicki wszedł w skład Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk. Opozycyjną działalność kontynuował do 1989 roku. W roku 2016 na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 453/2016 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.