Pawlikowski Ryszard

Zdjęcie

Urodził się w 1935 r. w Toruniu

Pracował w Stoczni im. Lenina w Gdańsku. W 1980 roku uczestniczył w strajkach sierpniowych. Działał w strukturach NSZZ „Solidarność”. Po ogłoszeniu stanu wojennego wspierał działalność podziemną. Zajmował się hurtowym kolportażem prasy podziemnej. W czasie budowy domu przygotował zamaskowane, tajne pomieszczenie w którym funkcjonowała drukarnia. Nigdy nie została ona namierzona. W jego domu odbywały się tajne spotkania środowisk niepodległościowych, w tym Solidarności Walczącej.