Pečeliūnas Saulius (Litwa)

Zdjęcie

Urodził się 19 stycznia 1956 w Druskiennikach na Litwie

Twórca i przewodniczący Partii Demokratycznej – pierwszej niekomunistycznej partii na Litwie na schyłku wieloletniej okupacji sowieckiej. Wieloletni poseł na Sejm Republiki Litewskiej, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy z 11 marca 1990 roku. W 1990 roku związał się z „Solidarnością Walczącą”. W latach 1990 – 1991 jego dyplomatyczny paszport chronił przerzuty materiałów i sprzętu „Solidarności Walczącej” przed kontrolą sowieckich służb granicznych. Kontakty Peceliunasa z „SW” (Jadwiga Chmielowska i Piotr Hlebowicz) istnieją do dnia dzisiejszego. W 2009 Pečeliūnas Saulius otrzymał Order Zasługi RP, a w 2017 roku został odznaczony Krzyżem Solidarności Walczącej.