Peisert Jerzy Stanisław

Zdjęcie

Urodził się 18 lutego 1947 roku we Wrocławiu.

W 1970 roku ukończył studia w zakresie fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim, w 1987 roku zuyskał tytuł doktora. W latach 1965 – 1970 należał do ZSP. W marcu 1968 roku brał udział w strajku w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1970 roku pracował jako nauczyciel w SP nr 112 we Wrocławiu. W latach 1970 – 1974 odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1974 – 1979 był zatrudniony jako asystent na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. W latach 1979 – 1984 pracował jako specjalista matematyk w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu. W latach 1978 – 1980 kolportował niewielkie ilości wydawnictw KSS KOR, głównie pismo „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR. W latach 1979 – 1980 współpracował z redakcją niezależnego czasopisma „Biuletyn Dolnośląski”. We wrześniu 1980 roku wstąpił do „Solidarności”. Wchodził w skład Komitetu Założycielskiego, a następnie należał do KZ. Po wprowadzeniu stanu wojennego, od 13 grudnia 1981 roku do marca 1982 roku, był łącznikiem Kornela Morawieckiego. 19 marca 1982 roku został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie. 5 czerwca tego samego roku został zwolniony. 31 sierpnia 1982 roku został ponownie internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzelinie. 2 września został zwolniony. Od przełomu roku 1983 i 1984 do roku 1990 należał do „Solidarności Wlaczącej” i był jej zaprzysiężonym członkiem. W latach 1983 – 1988 pełnił funkcję redaktora i autora (ps. K.W., Kazimierz Wandy) podziemnego czasopisma „Solidarność Walcząca”. W 1984 roku pisał artykuły do podziemnego czasopisma „Biuletyn Dolnośląski”. W tym samym roku został zwolniony z pracy z powodu działalności opozycyjnej. W latach 1985 – 2012 był adiunktem w Instytucie Fizyki na Wydziale PPT Politechniki Wrocławskiej. W latach 1986 – 1988 wykładał w Archidiecezjalnym Studium Chrześcijańsko-Społecznym przy parafii św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej (z prof. Romanem Dudą, dr. Adolfem Juzwenką, dr. hab. Karolem Modzelewskim, prof. Andrzejem Wiszniewskim). W 1986 roku kolportował z Warszawy do Wrocławia publikacje podziemnego Wydawnictwa Krąg. W 2007 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.