Pełka Bogusław

Zdjęcie

Urodził się w 1952 roku w m. Nowa Ruda

W 1980 roku był pracownikiem Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. W sierpniu tego samego roku uczestniczył w strajku w ww. zakładzie pracy. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”, został członkiem Komisji Wydziałowej K-1. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 14 i 15 grudnia 1981 roku uczestniczył w strajku w SKP. W tym samym czasie rozpoczął działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”, należał do jej Komitetu Zakładowego. Do końca lat osiemdziesiątych był związany z trójmiejskim oddziałem „Solidarności Walczącej”. Był współorganizatorem akcji utrudniających działanie aktywu PZPR w zakładzie w tym m.in. w akcjach rozpędzania zebrań aktywu partyjnego w stoczni, kolportowania ulotek, malowania antyreżimowych napisów na suwnicach, wieszania kukły gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Brał udział w organizowaniu kontrmanifestacji, niezależnych obchodów patriotycznych oraz antyreżimowych demonstracji politycznych. Gromadził materiały wybuchowe na polecenie Romana Zwiercana, pracował przy przygotowywaniu stalowych korpusów do bomb. W roku 2016 na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 368/2016 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.