Perlak Tadeusz (Zielona Góra)

Zdjęcie

Urodził się w 1956 roku w m. Kożuchów

W latach 1982 – 1989 był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie województwa zielonogórskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził działalność podziemną, w ramach której m.in. ukrył przed SB dokumentację związkową, przekazywał wiadomości od internowanego Andrzeja Perlaka, swojego brata, członkom związku. Pełnił też funkcję łącznika z „Solidarnością Walczącą”, Agencją Informacyjną „Solidarności” oraz Krajową Agencją Terenową. Działał w Duszpasterstwie Rolników Diecezji Gorzowskiej, pomagając w organizacji sympozjów, spotkań i pielgrzymek oraz kolportując ulotki. Ponadto był członkiem konspiracyjnej Wojewódzkiej Rady Rolników „Solidarności” w latach 1987 – 1988. W roku 2019 na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 488/2019 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.