Pernach Maria

Zdjęcie

Urodziła się 30 czerwca 1939 roku w Krakowie, zm. 14 lutego 2016 roku w Warszawie.

W latach 1978 – 1980 współpracowała z KSS KOR. W 1980 roku była współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w Polskim Komitecie Normalizacji, Miar i Jakości. Weszła w skład jej Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w styczniu 1982 roku została zwolniona z pracy za odmowę podpisania oświadczenia o wystąpieniu z NSZZ „S”. Do 1989 roku prowadziła działalność podziemną. Współzakładała i kolportowała podziemny miesięcznik „BAZA”. Rozprowadzała również inne wydawnictwa podziemne. Była związana z Porozumieniem Prasowym „Solidarność Zwycięży”, współpracowała z krakowskim oddziałem „Solidarności Walczącej”. Współpracowała z PPiON oraz z Prymasowskim Komitetem Pomocy Internowanym i Aresztowanym przy kościele św. Marcina w Warszawie. Należała do Klubu Porozumienia Ponad Podziałami. Od 2004 na emeryturze. Za swoją działalność odznaczona w 2009 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2016 roku Krzyżem Wolności i Solidarności (pośmiertnie), wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).