Pernach Waldemar

Zdjęcie

Urodził się 12 września 1936 roku w Warszawie.

W latach 1978 – 1980 współpracował z KSS KOR. Od IX 1980 w „Solidarności”, współorganizator „S” w sektorze energetyki. W latach 1980 – 1981 pełnił funkcję doradcy przewodniczącego Komisji Krajowej Energetyki. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w grudniu 1981 roku został internowany. Zwolniono go w sierpniu 1982 roku. W latach 1983 – 1990 był współzałozycielem i redaktorem miesiecznika i wydawnictwa „BAZA”. Jako przedstawiciel „BAZY” brał udział we akcjach propagandowych przeprowadzanych razem z Porozumieniem Prasowym „Solidarność Zwycięży”, LDPN, „Solidarnością Walczącą” i innymi środowiskami. Był to m.in. akcje wymierzone przeciwko okupacji Afganistanu przez armię sowiecką. Wspierał swoim sprzętem organizacje i struktury podziemne w tym m.in. Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży”. Organizował współpracę z energetykami francuskimi, pomoc dla rodzin osób uwięzionych i obozy dla dzieci więźniów politycznych.