Piątek Tadeusz

Zdjęcie

Urodził się 23 lutego 1946 roku w Borzęcinie k. Żmigrodu.

W sierpniu 1980 roku był jednym z głównych organizatorów strajku w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” we Wrocławiu. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, tj. od grudnia 1981 roku do 1987 roku pełnił funkcję przewodniczącego Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy. Uczestniczył w różnych formach oporu, między innymi biorąc udział w demonstracjach ulicznych oraz kolportując niezależne wydawnictwa. W styczniu 1983 roku przyłączył się do „Solidarności Walczącej”, w ramach działalności w której współorganizował Robotnicze Wydawnictwo „Feniks” we Wrocławiu. Dla celów drukarni udostępniał swoje mieszkanie. Ukrywał w nim również osoby poszukiwane przez Służby Bezpieczeństwa. W kwietniu 1987 roku został zatrzymany, w związku ze znalezieniem w jego mieszkaniu urządzeń drukarskich, farby drukarskiej oraz podziemnych wydawnictw, i ukarany grzywną oraz przepadkiem dowodów zabezpieczonych w trakcie przeszukania mieszkania. Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych prowadził bibliotekę wydawnictw podziemnych oraz organizował spotkania dyskusyjne i spektakle teatralne w prywatnych mieszkaniach. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 295/2016 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.