Piątkowski Andrzej (Kielce)

Zdjęcie

Urodził się w 1943 roku w Szczukowicach, zm. 28 listopada 2019 roku w Kielcach.

Był założycielem związku NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Inwestycji i Budownictwa „Samopomoc Chłopska” w Kielcach. Po wprowadzeniu stanu wojennego, do 1989 roku, zajmował się drukowaniem i kolportażem podziemnych wydawnictw na terenie Kielc. W mieszkaniu Andrzeja Piątkowskiego miały miejsce liczne rewizje. Podczas jednej z nich funkcjonariusze SB znaleźli podziemne wydawnictwa, w tym m.in.: „Wolę”, „CDN”, „Solidarność” i „WiS”. 16 stycznia 1986 roku został przesłuchany przez funkcjonariuszy SB WUSW w Kielcach. Współpracował z działaczami „Solidarności Walczącej”, Kieleckiego Komitetu Oporu Społecznego oraz Konfederacji Polski Niepodległej. Uczestniczył w spotkaniach patriotycznych i religijnych z udziałem działaczy zawieszonego związku NSZZ „Solidarność”. W roku 2017 na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 588/2017 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.