Pierzchała Stanisław (Lubin)

Zdjęcie

Urodził się 6 lutego 1960 roku w Lubinie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 14 – 17 grudnia 1981 roku, brał udział w strajku okupacyjnego na szybie Rudna Zachodnia w KGHM Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach i był członkiem straży strajkowej. W latach 1982 – 1989 należał do sekcji kolportażu podziemnej Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KGHM Zakładu Robót Górniczych w Lubinie. W latach 1983 – 1989, należał do „Solidarności Walczącej”. Kolportował wydawnictwa podziemne w tym m.in. czasopisma: „Żądło Robola”, „Biuletyn Informacyjny TKZ NSZZ Solidarność ZRG Lubin”, „NSZZ Solidarność Zagłębie Miedziowe”, „Wolny Głos”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „ Tygodnik Mazowsze”. Uczestniczył w antyreżimowej demonstracji w Lubinie, w dniu 31 sierpnia 1982 roku, w drugą rocznicę rejestracji NSZZ „Solidarność”. 1 września 1982 roku został, a następnie internowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Nysie. Zwolniono go z internowania 14 grudnia 1982 roku. Stanisław Pierzchała został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”.