Pietkiewicz Tomasz

Zdjęcie

W 1983 roku wstąpił do lubelskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. W latach 1983-1987 był zaangażowany przede wszystkim w redakcję, druk i kolportaż czasopisma „Solidarność Walcząca”. Brał również udział w druku kilku broszur.