Pietruszka Stanisław

Zdjęcie

Urodził się 6 czerwca 1948 w Gdańsku

Do NSZZ „Solidarność” wstąpił w początkach jej istnienia kiedy pracował w Krakowskim Ośrodku Postępu Rolniczego w Karniowicach. Równolegle zapisał się do „Solidarności” Rolników Indywidualnych. Był członkiem Zarządu Wiejskiego w Gruszowie oraz członkiem Zarządu Gminnego w Raciechowicach. Na początku stanu wojennego był kilka razy zatrzymywany, przesłuchiwany i zastraszany przez tzw. Zarząd Komisaryczny, milicję i Służbę Bezpieczeństwa. Ponadto w domu Ewy i Stanisława Pietruszków kilkakrotnie przeprowadzano rewizję. Przed każdymi wyborami do władz PRL Stanisława Pietruszkę nachodziła SB. Działalność w stanie wojennym zaczął od organizowania wraz z działaczem „Solidarności” z Krakowa Kazimierzem Rabsztynem żywności dla osób internowanych i ich rodzin. Organizował też składki pieniężne i przekazywał je K. Rabsztynowi na potrzeby podziemnej „Solidarności”. Uczestniczył w spotkaniach konspiracyjnych w Krakowie – Mogile u Ojców Cystersów w katakumbach, gdzie pod pretekstem „Dni skupienia rolników” ustalano strategię walki konspiracyjnej w swoich rejonach. Z inicjatywy proboszcza w Gruszowie, ks. Kazimierza Puchały współorganizował również zbiórkę żywności, którą następnie przekazywano do Krakowskiej Kurii gdzie działał Komitet Pomocy Więźniom Politycznym. Na początku stanu wojennego rozpoczął współpracę z Porozumieniem Prasowym „Solidarność Zwycięży” (Piotr Hlebowicz, Marian Stachniuk). Dostarczał materiały kolegom redagującym i drukującym prasę podziemną, głównie „Kurierka B”, „Solidarność Rolników”, „Solidarność Zwycięży” i „Solidarność Walczącą”. Przechowywał i kolportował wydawnictwa podziemne, współorganizował spotkania patriotyczne. Gromadził papier do celów drukarskich dla drukarni “Wilno” im. gen. Okulickiego – “Niedźwiadka” w Zagórzanach. W jego domu odbywały się spotkania członków „Solidarności Walczącej” i Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży” z Krakowa, Bochni, Tarnowa i Wrocławia. Był członkiem – koordynatorem terenowych struktur Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników na Raciechowicach, w Gruszowie i przyległych okolicach. W 1985 został zaprzysiężonym członkiem krakowskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Przez dom Pietruszków przewijały się osoby zagrożone aresztowaniem – m.in. Józef Teliga, Józef Mroczek, Stefan Morawiecki. Stanisław Pietruszka został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Krzyżem Solidarności Walczącej oraz Medalem 100.lecia Odzyskania Niepodległości.