Piotrowski Walerian Jan

Zdjęcie

Urodził się 11 grudnia 1927 roku w Grodzisku Wielkopolskim.

W 1952 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1941 – 1945 był robotnikiem przymusowym w niemieckim przedsiębiorstwie robót wodociągowych i kanalizacyjnych w Grodzisku Wielkopolskim. W latach 1952 – 1953 pracował w Ekspozyturze Wojewódzkiego Centralnego Zarządu Przemysłu Mleczarskiego w Zielonej Górze. W latach 1953 – 1955 odbywał aplikację adwokacką. W latach 1956 – 1959 był zatrudniony jako adwokat w zespole adwokackim w Sulechowie, natomiast w latach 1959 – 2007 w Zielonej Górze. W latach 1946 – 1948 był członkiem, a następnie prezesem Sodalicji Mariańskiej Uczniów przy Państwowym Gimnazjum I LO w Zielonej Górze. W latach 1948 – 1949 należał do SM Studentów Uniwersytetu Poznańskiego. W latach 1949 – 1952 był członkiem Duszpasterstwa Akademickiego oo. dominikanów w Poznaniu. W latach 1956 – 1957 inicjował powołanie KIK w Zielonej Górze. Od 1956 roku był obrońcą księży w sprawach karnych i administracyjnych o podłożu politycznym. Był członkiem struktur samorządu adwokackiego w woj. zielonogórskim, wykładowcą i egzaminatorem aplikantów. Od kwietnia 1960 roku do roku 1962, pełnił funkcję obrońcy w sprawach karnych w związku z wydarzeniami zielonogórskimi 30 maja 1960 roku. Przez wiele lat działał w katolickim parafialnym poradnictwie rodzinnym i na rzecz obrony życia poczętego. W latach 1974 – 1978, następnie w okresie 1984 – 1988, należał do Rady Duszpasterskiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W 1979 roku związał się ze środowiskiem Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych w Warszawie i kwartalnika „Chrześcijanin w Świecie”. W latach 1981 – 1984 należał do Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Od września 1980 do roku 1981 roku był doradcą lokalnych struktur „Solidarności”. W latach 1980 – 1983 należał do zespołu charytatywnego przy kościele Najświętszego Zbawiciela niosącego pomoc osobom represjonowanym i ich rodzinom. Był obrońcą w procesach politycznych, był także zaangażowany w pomoc prawną represjonowanym. W latach 1984 – 1988 pełnił mandat radnego MRN w Zielonej Górze.
W kwietniu 1989 roku współorganizował i przewodniczył KO w Zielonej Górze. W latach 1989 – 1991 był senatorem RP z listy KO „Solidarność”. W 2010 roku Walerian Piotrowski został laureatem nagrody im. ks. dr Bolesława Domańskiego „za dążenie do prawdy i sprawiedliwości oraz dbałość o etyczny wymiar życia publicznego” przyznanej przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. W 2005 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Walerian Piotrowski otrzymał również Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, tytuł Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego oraz Honorowego Obywatela Miasta Zielona Góra. Od 27 października 1971 roku do 10 sierpnia 1989 roku był rozpracowywany przez Wydział IV KW MO/WUSW/RUSW w Zielonej Górze w ramach KE o kryptonimie „Piotr”.