Podgórzak Wojciech

Zdjęcie

Urodził się 20 lipca 1952 roku w Warszawie.

We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność” przy Warszawskim Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych (WPKSiUP) „Mostostal” z siedzibą przy ul. Brackiej 4 w Warszawie. Był przewodniczącym Koła „S”, członkiem KZ, a od października 1981 roku Sekretarz Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w budowaniu podziemnych struktur związkowych w swoim miejscu pracy, redagowaniu i wydawaniu pisma sygnowanego przez TKZ pt. „UFO”, organizowaniu zbiórek pieniędzy na działalność związkową, podziemną działalność wydawniczą i pomoc osobom represjonowanym, a także w budowaniu podziemnych związkowych struktur ponad zakładowych. W związku z prowadzoną działalnością został internowany i osadzony w ZK Białołęka. Przebywał tam od 9 maja do 22 lipca 1982 roku. Po zwolnieniu z internowania nadal działał w TKZ NSZZ „Solidarność” przy WPKSiUP „Mostostal” oraz MRKS. 16 października 1982 roku został ponownie internowany, tym razem w wojskowym obozie internowania w Czerwonym Borze JW3466. Przebywał tam do 13 lutego 1983 roku. Po wyjściu na wolność od marca 1983 do lipca 1987 roku Wojciech Podgórzak brał udział w działalności podziemnego wydawnictwa NOWA – drukarz (sito, offset) oraz pracach pomocnicze związane z organizacją i drukiem niezależnych wydawnictw książkowych i kasetowych. Na przełomie 1986 i 1987 roku, wspólnie ze Stanisławem Niteckim, organizował możliwość zakupienia bardzo dużych ilości papieru w Zakładach Papierniczych we Włocławku. Od 1985 roku do lutego 1989 roku współpracował z Adamem Borowskim na rzecz „Solidarności Walczącej”. Drukował na offsecie wydawnictwa sygnowane przez „Solidarność Walczącą” w tym m.in.: „Horyzont”, „Wers”, „Prawy Margines”, a także czasopisma sygnowane przez inne struktury podziemne jak „Tygodnik Mazowsze” czy „Praworządność”. Był rozpracowywany przez SB. W roku 2016 uzyskał status „Działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych:. W 2005 roku Wojciech Podgórzak został odznaczony Medalem 25-lecia NSZZ „Solidarność”, w 2015 roku Krzyżem Wolności i Solidarności, w 2017 roku Krzyż Solidarności Walczącej, w 2019 roku Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, w 2020 roku Krzyżem Służby Niepodległości.