Polak Wojciech Józef (Toruń)

Zdjęcie

Urodził się 22 lutego 1962 roku w Olsztynie.

W październiku 1980 roku był członkiem Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie od lutego 1981 roku wchodził w skład Zarządu Wydziałowego i Uczelnianego NZS. Był jednym z przywódców studenckiego strajku na UMK, przeprowadzonego na przełomie listopada i grudnia 1981 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego, współkierował pracami tajnego NZS na UMK. W latach 1982 – 1983 współorganizował druk, redagował i był autorem tekstów w podziemnych pismach sygnowanych przez NZS takich jak: „Jeszcze Tym Razem”, „Pismo Akademickie”, „Gryf”, „Immunitet” oraz „Rezonans”. Poza działalnością w ruchu studenckim, aktywnie współpracował z podziemnymi strukturami „Solidarności” w Toruniu. Zajmował się drukiem i kolportażem pism podziemnych, organizowaniem antyreżimowych manifestacji i akcji ulotkowych. Współpracował z Komitetem Obrony Więzionych za Przekonania, uczestniczył w Mszach za Ojczyznę. W latach 1986 – 1987 był autorem artykułów w toruńskim piśmie „Solidarność Walcząca” oraz redaktorem pisma „Chrześcijański Ruch Społeczny”. W 1988 roku wspierał odradzające się struktury NZS UMK i należał do Zarządu Pomorskiego Klubu Społecznego. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był przesłuchiwany, poddawany rewizjom i aresztowany na 48 godzin. Zakazano mu także wyjazdów zagraniczne na okres dwóch lat. W roku 2016 na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 28/2016 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.