Potyrała Kazimierz

Zdjęcie

Urodził się 5 marca 1958 roku w Jaśle, zm. 6 maja 2020 roku w Jaśle.

Od 1980 roku należał do NSZZ „Solidarność” w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Gamrat” Jasło. W 1981 roku pracował na kontrakcie w NRD. Po powrocie podjął pracę w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Nafty i Gazu Jasło, a od marca 1983 roku ponownie podjął pracę w ZTS „Gamrat”. 1 maja 1983 roku, wraz z innymi członkami rodziny oraz narzeczoną brał udział w manifestacji w Jaśle. Akcja ta, zorganizowana po mszy św. o godz. 9.00 w kościele św. Stanisława w Jaśle, miała charakter kontrmanifestacji przeciw odbywającemu się w tym samym czasie pochodowi pierwszomajowemu. Kazimierz Potyrała brał aktywny udział w demonstracji, wznosząc okrzyki na cześć „Solidarności” oraz składając kwiaty pod pomnikiem T. Kościuszki w parku miejskim. Po zakończeniu manifestacji został zatrzymany, przewieziony do Komendy Miejskiej MO w Jaśle i po przesłuchaniu zwolniony. W latach osiemdziesiątych zajmował się dystrybucją podziemnej prasy i ulotek, m.in. wydawanego w Jaśle Biuletynu Informacyjnego „Solidarność”. Współpracował z Kornelem Morawieckim i działał w strukturach SW. W styczniu 1987 roku został eksmitowany z rodziną z mieszkania zakładowego. W styczniu 1989 roku wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat” w Jaśle. W 2017 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 453/2017 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.