Prylińska Lucyna Maria (Kalisz)

Zdjęcie

Urodziła się 26 sierpnia 1924 roku w Kaliszu, zm. 23 grudnia 2018 w Kaliszu.

W 1970 roku ukończyła Studium Statystyki w Przedsiębiorstwie Przemysłowym w Łodzi. W latach 1977 – 1984 pełniła funkcję kierownika Sekcji Ekonomicznej w Kaliskiej Transportowej Spółdzielni Pracy. We wrześniu 1980 roku wstąpiła do NSZZ „Solidarność”. Przewodniczyła Komitetowi Założycielskiemu, następnie KZ. Od 21 września 1981 roku pełniła funkcję sekretarza Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej (Zarządu Okręgu) w Kaliszu. Od 17 lutego 1981 roku szefowała Sekcji Transportowo-Motoryzacyjnej KKK Spółdzielczości Pracy. W lipcu 1981 roku należała do Grupy Negocjacyjnej ZR Wielkopolska Południowa. Od 19 listopada 1981 roku wchodziła w skład komisji ds. samorządu terytorialnego przy ZR (z Henrykiem Sicińskim). Prowadziła szkolenia w regionie dotyczące wyborów samorządowych. W listopadzie 1981 roku została sygnatariuszką deklaracji założycielskiej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość. W latach 1982 – 1984 współpracowała z Tymczasowym Komitetem Koordynacyjnym „S” Wielkopolska Południowa. W latach 1983 – 1984 współpracowała z Międzyregionalną Komisją Koordynacyjną Konin-Sieradz-Kalisz. Współpracowała również, w zakresie kolportażu i gromadzenia informacji, z podziemnymi pismami, m.in. „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Biuletynu Informacyjnego TKK Wielkopolska Południowa”, „Magazynu Polski Walczącej” „Społeczeństwu Kalisza do Przemyślenia”, „Naszej Solidarności”. W latach 1982 – 1984 kolportowała podziemne pisma spoza Kalisza, m.in.: „Biuletyn Dolnośląski”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, organizowała grupę kolporterów. Była też kurierem. W latach 1982 – 1984 drukowała i kolportowała podziemne koperty okolicznościowe. Pieniądze ze sprzedaży kopert przekazywano na fundusz pomocy osobom represjonowanym. Od 13 grudnia 1981 roku do 1984 roku była wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana. W listopadzie 1982 roku jej mieszkanie poddano rewizji. W tym samym roku ufundowała sztandar „S” Regionu Wielkopolska Południowa, wykonanego przez ss. karmelitanki bose w Niedźwiadach. W 1984 roku przeszła na emeryturę. W latach 1984 – 1985 współpracowała z kaliską „Solidarnością Walczącą” i podziemnym czasopismem „Solidarność Walcząca. Wolni i Solidarni”. W jej mieszkaniu funkcjonował skład druków SW. Od 18 stycznia 1982 roku do 10 października 1984 roku, była rozpracowywana przez Wydział V KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach SOR o kryptonimie „Grupa”. Od 21 stycznia 1982 roku do 20 listopada 1984 roku w ramach SOR o kryptonimie „Światło”. Od 21 stycznia 1982 roku w ramach KE o kryptonimie „Lucia”. Od 6 października 1983 roku do 24 września 1986 roku przez Wydział V WUSW tamże w ramach SOR kryptonimie „Układ”. Do 15 lipca 1985 roku w ramach KE o kryptonimie „Klon”.