Prysak Emil Szczepan (Poraj)

Zdjęcie

Urodził się w 1950 roku w m. Choroń

We wrześniu 1980 roku został delegatem do komitetu strajkowego MZM MOSTOSTAL w Poraju. W tym samym roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. W kwietniu 1981 roku przyłączył się do struktur Konfederacji Polski Niepodległej i działał w grupie Stefana Jabłońskiego. W pierwszych miesiącach stanu wojennego został kolporterem podziemnej prasy, w tym m.in. tytułów takich jak: „Nadzieja”, „Solidarność Walcząca”, „Tygodnika Mazowsze”, „Wiadomości Dolnośląskich”. Przewoził bezdebitowe książki i kasety magnetowidowe. Gromadził pieniądze na pomoc rodzinom osób uwięzionych. Brał również udział w antyreżimowych demonstracjach rocznicowych na terenie Częstochowy. W 1989 roku przyczynił się do reaktywacji NSZZ „Solidarność” w Zakładach Jedwabniczo-Dekoracyjnych w Poraju. Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015