Przybył Stanisław (Piła)

Zdjęcie

Urodził się 14 września 1957 roku w Rychliku.

W 1975 roku ukończył ZSZ w Trzciance. W latach 1972 – 1976 był pracownikiem Powiatowej Spółdzielni Usług Wielobranżowych w Trzciance. W latach 1977 – 1979 odbywał służbę wojskową w straży pożarnej w Zakładzie Płyt Pilśniowych w Czarnkowie. W latach 1979 – 1982 pracował w Fabryce Domów w Trzciance. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego rozpoczął działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. 15 maja 1982 roku brał udział w akcji malowania antyreżimowych haseł na drodze wylotowej z Trzcianki. 19 maja tego samego roku został aresztowany. 5 czerwca 1982 roku został skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Pile na karę czterech lat pozbawienia wolności i osadzony w ZK w Poznaniu, a następnie we Wrocławiu i w Strzelinie. 19 czerwca 1983 roku został zwolniony na mocy aktu łaski. W latach 1983 – 1986 należał do pilskiego oddziału „Solidarności Walczącej”, wchodził w skład Rady Politycznej SW, kolportował wydawnictwa podziemne w Trzciance i okolicach. Był kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godzin, poddawany rewizjom w zakładzie pracy. Dwukrotnie ukarany przez kolegium ds. wykroczeń grzywnami. W latach 1983 – 1986 był zatrudniony w Rejonie Dróg Publicznych w Trzciance. W latach 1986 – 1989 pracował w przedsiębiorstwie produkcyjnym Apina Biernatowo. W 1989 roku brał udział w kampanii wyborczej KO „S” na terenie Krajny, Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk. Od 20 maja 1982 roku do 7 lipca 1982 roku był rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Pile w ramach SOR o kryptonimie „Kruki”. Od 15 października 1985 roku do 21 września 1989 roku był rozpracowywany przez p. III RUSW w Trzciance w ramach KE o kryptonimie „Wrona”.