Przytuła Henryk Ireneusz

Zdjęcie

Urodził się 15 lipca 1960 roku w Warszawie.

W latach 1982 – 1989 należał do Grupy Specjalnej „Armenii”, działał pod pseudonimem „Młody”. Uczestniczył w antyreżimowych manifestacjach ulicznych. 31 sierpnia 1983 roku, w czasie walk z ZOMO, został dotkliwie pobity, w wyniku czego leżał w szpitalu. Został oskarżony i stanął przed sądem pod zarzutem napaści na funkcjonariusza. Na mocy amnestii z 1984 roku postępowanie wobec niego umorzono. Brał udział w akcji zawieszenia kukły Wojciecha Jaruzelskiego na murach Barbakanu 22 lipca 1984 roku. Kolportował wydawnictwa i prasę niezależną. W swoim mieszkaniu składał wydawnictwa podziemne. Był uczestnikiem akcji uderzeniowej na kolumnę ZOMO 8 marca 1989 roku przy ul. Międzyparkowej. Na przełomie roku 1986 i 1987 wstąpił do struktur warszawskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. W ramach działalności w niej kolportował czasopisma podziemne w tym m.in.: „Solidarność Walczaca”, „Głos Solidarności” i „Horyzont”.