Przytuła Robert Piotr

Zdjęcie

Urodził się 28 stycznia 1964 roku w Warszawie.

W latach 1982 – 1989 należał do Grup Specjalnych „Armenii”, działał pod pseudonimem „Robert”. Brał udział w akcjach transportowych, antykolaboracyjnych, ulotkowych, transparentowych, plakatowych, w akcjach malowania antyreżimowych haseł na murach i mostach. Uczestniczył w organizowaniu i zabezpieczeniu spotkań RKW, brał udział w przekazywaniu środków finansowych, paczek odzieżowych i żywnościowych rodzinom aresztowanych i internowanych. Pełnił funkcję łącznika oraz kuriera prasowego do Lublina. Drukował i kolportował prasę oraz wydawnictwa podziemne. Robert Piotr Przytuła brał również udział w antyreżimowych manifestacjach i demonstracjach ulicznych. Emitował audycje Radia „Solidarność”. 22 lipca 1984 roku wziął udział w akcji zawieszenia kukły Wojciecha Jaruzelskiego na murach Barbakanu, zaś 8 marca 1989 roku w akcji uderzeniowej na kolumnę ZOMO na ul. Międzyparkowej w Warszawie.