Puchała Kazimierz

Zdjęcie

Urodził się 3 lutego 1940 w Modlniczce, zmarł 18 listopada 2013

Ksiądz. W 1964 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie. W latach 1980 – 1982 pełnił funkcję administratora parafii w Gruszowie, następnie w latach 1982 – 2006 sprawował posługę proboszcza. W 1980 roku, w okresie tworzenia się NSZZ „Solidarność”, aktywnie pomagał działaczom wiejskim w tworzeniu struktur „Solidarności” Rolników Indywidualnych na terenie najbliższych gmin. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował Msze za Ojczyznę, głosił patriotyczne kazania, uczestniczył w licznych rekolekcjach. Od 1986 roku corocznie odprawiał mszę za zamordowanego przez SB działacza chłopskiego, Piotra Bartoszcze. Po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, w kościele gruszowskim, z inicjatywy księdza Puchały, powstał symboliczny grób księdza Jerzego. Ksiądz Puchała regularnie współpracował z księżmi: Kazimierzem Jancarzem z Mistrzejowic, Adolfem Chojnackim z Bieżanowa Starego i Janem Sikorą z Gdowa. Poprzez Piotra i Jerzego Hlebowiczów związał się z Porozumieniem Prasowym „Solidarność Zwycięży” i „Solidarnością Walczącą”. Wspomagał także Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników. Od 1981 roku do roku 1990 dużą część pomocy humanitarnej przywożonej z Krakowskiej Kurii Metropolitarnej (żywność, ubrania i lekarstwa) przeznaczał dla rodzin osób internowanych i więzionych, oraz ukrywających się działaczy podziemia, drukarzy, kolporterów, współpracowników struktur podziemnych. Zbierał również składki pieniężne dla represjonowanych. Plebania w Gruszowie była miejscem schronienia dla poszukiwanych działaczy (m. in. Józef Mroczek, Stefan Morawiecki) i dawała zatrudnienie osobom pozostającym bez pracy. Swoją maszynę do pisania z kancelarii parafialnej ksiądz Kazimierz Puchała oddał do dyspozycji redakcji podziemnych pism „Kurierek „B” i „Solidarność Zwycięży”. Regularnie przekazuje też papier dla konspiracyjnej drukarni „Wilno” im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Zagórzanach. Kolportował prasę niezależną i literaturę wśród zaufanych parafian. Jawnie nawoływał do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. Był inwigilowany przez SB. Plebania w Gruszowie była stałym miejscem spotkań okolicznych działaczy rolniczej „Solidarności”. W 1961 roku, ksiądz Kazimierz Puchała, jako kleryk, kategorycznie odmówił współpracy z SB, co odnotował ksiądz Tadeusz Isakowicz – Zaleski w swojej książce „Księża wobec bezpieki” (s. 211).