Rączka Andrzej

Zdjęcie

Był członkiem Solidarności Walczącej Oddział Warszawa wywodzącej się z Grupy “Alternatywa”.
Brał udział w kolportażu pism Solidarności Walczącej z Warszawy i Wrocławia oraz w akcjach specjalnych Grup Wykonawczych SW.