Radecka Joanna

Zdjęcie

ur. w 1942 r. w Wilnie

Od marca 1981 przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska przy Zarządzie Regionu NSZZ “S” w Gdańsku, zajmuje się głównie skażeniem wód Bałtyku i zagrożeniem ekologii Żuław. Wspólnie z ekologami podjęła działania na rzecz likwidacji zapisu dotyczącego zagrożeń środowiska w księdze cenzury. Od czerwca 1981 – Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej, gdzie podjęła pracę nad niezależnym raportem o stanie środowiska-informacje o głównych niebezpieczeństwach przekazano delegatom I Zjazdu „Solidarności”. Prace nad raportem kontynuowane były po wprowadzeniu stanu wojennego przez podziemny Społeczny Komitet Ochrony Środowiska i Stowarzyszenie Obrony Środowiska (założone w lipcu 1989 w Krakowie). 28 grudnia 1981 r, wraz z kilkunastoma pracownikami Urzędu Miejskiego w Gdańsku, otrzymała od prezydenta miasta wypowiedzenia umowy o pracę za odmowę wystąpienia z NSZZ „Solidarność” (zgodnie z poufnym poleceniem Szefa Urzędu Rady Ministrów nr Os-61/82/81 z dnia 17 grudnia 1981 roku).  Od 23 grudnia do 31 lipca 1983 tymczasowo aresztowana (postanowienie Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 30 grudnia 1982, znak akt Pm.Śl. II–441/82) – zwolniona na mocy amnestii. Przyczyna aresztu-udzielenie pomocy Teresie Remiszewskiej–Damsz w sporządzeniu opracowania „Nasze dziś i nasze jutro”, zawierającego ocenę sytuacji w kraju i propozycje działań dla obrony społecznej i odzyskania niepodległości Polski. Joanna Radecka posiada status osoby pokrzywdzonej – zaświadczenie nr 704/06 ,wydane przez Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Gdańsku (pismo nr BU Gd–III–5532–972(14)05 z dnia 26.07.2006 roku). Działania opozycyjne kontynuuje poprzez udział  w inicjatywach i pracach niezależnych: uczestnictwo w I i II sympozjum „W trosce o dom ojczysty”, zorganizowanych przez Annę Walentynowicz w Gdańsku (1986) i w Krakowie (1995). Współpraca z miesięcznikiem „Poza Układem, redagowanym przez Joannę Gwiazdę (tematyka ekologiczna i ekonomiczna). Udział w  Komitecie Założycielskim reaktywowanych w 1990r. WZZ Wybrzeża, aktywny udział w  organizacji protestu w latach 1988–1990 przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu, podjętym w ścisłej współpracy z Gdańskim Oddziałem „Solidarności Walczącej”.