Radomska Ada (dawniej Jadwiga) (Nowa Ruda)

Zdjęcie

Urodziła się 17 października 1966 roku w Nowej Rudzie.

W latach 1983 – 1990 była zaangażowana w działalność podziemną. Od 1983 roku współpracowała z „Solidarnością Walczącą” w Wałbrzychu. W ramach tej współpracy zajmowała się przede wszystkim kolportażem wydawnictw podziemnych. Uczestniczyła w organizowanych we Wrocławiu antyreżimowych manifestacjach. W 1985 roku została zmuszona do zwolnienia się z pracy w bibliotece szkolnej pod zarzutem wywierania złego wpływu na młodzież. W 1988 roku podjęła pracę jako nauczyciel w szkole podstawowej. Po kilku dniach uwarunkowano jej dalsze zatrudnienie wstąpieniem w szeregi PZPR. Ada Radomska odmówiła i została zwolniona z pracy. W 1990 roku była protokólantką Pierwszego Zjazdu Partii Wolności. Jako członek Partii Wolności systematycznie uczestniczyła w spotkaniach i pracach PW. Brała czynny udział we wszystkich kampaniach wyborczych Kornela Morawieckiego. W 2019 roku otrzymała odznaczenie „Za zasługi dla niepodległości”.