Ratajczak Janina

Zdjęcie

Urodziła się w 1941 roku w Dąbrowie-Dzięciel.

Należała do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie przerwała działalności antysystemowej. Zaangażowała się w kolportaż podziemnych wydawnictw. Dostarczała z Wrocławia do Szczecina „Biuletyn Dolnośląski”, natomiast ze Szczecina do Wrocławia transportowała szczecińską „Jedność”. Pozostawała w stałych kontaktach z wrocławskimi działaczami antykomunistycznymi, m.in. Hanną Łukowską-Karniej i Kornelem Morawieckim. W 1982 roku, po powstaniu we Wrocławiu organizacji „Solidarność Walcząca”, przeniosła ją na grunt szczeciński. Organizowała w swoim mieszkaniu spotkania konspiracyjne członków „SW” oraz zajmowała się wydawaniem i kolportażem pisma organizacji pt. „Gryf. W 2017 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 138/2017 – nadano jej Krzyż Wolności i Solidarności.