Rojek-Lenkiewicz Danuta Maria

Zdjęcie

Urodziła się w 1941 roku w m. Lwów

W latach 1981 – 1987 była zaangażowana w działalność podziemną. Współpracowała z Regionalnym Komitetem Strajkowym Dolny Śląsk, „Solidarnością Walczącą” oraz Konfederacją Polski Niepodległej. Pełniła funkcję kolportera i łącznika oraz udostępniała swoje mieszkanie na nielegalne spotkania członków ,,Solidarności”. W roku 2020 na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 208/2020 – nadano jej Krzyż Wolności i Solidarności.