Roman Mariusz

Zdjęcie

Urodził się 9 marca 1969 roku w Gdyni.

W 1995 roku ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim. W 2007 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, wraz z kolegami z SP nr 10 założył tajną grupę Organizacja Starej Polski, drukującą i kolportującą w Gdyni ulotki. W latach 1985 – 1986 redagował oficjalnie wydawane pismo IV LO w Gdyni „Antymantyka”. W 1985 roku przyłączył się do gdańskich struktur Federacji Młodzieży Walczącej. Był współredaktorem podziemnego pisma „Monit”. W 1987 roku założył i szefował FMW Region Pomorze Wschodnie-Gdynia. W latach 1987 – 1991 redagował i drukował podziemne pismo FMW „Antymantyka”. Był także współinicjatorem wydawania pism FMW: „Wolni” w Wejherowie, „Strzelec” w Chojnicach, „Piłsudczyk” w Gdańsku. Wchodził w skład władz krajowych FMW. Od 1987 roku należał do Polskiej Partii Niepodległościowej. Współzakładał i redagował młodzieżowe podziemne pismo „Szaniec”. Drukował i kolportował wydawnictwa „Solidarności Walczącej” i MRKS. W maju i w sierpniu 1988 roku wspomagał strajki na Wybrzeżu. Wielokrotnie był zatrzymywany i poddawany rewizjom. W latach 1989 – 1991 redagował pismo „Solidarność i Niepodległość”, którego był również współzałożycielem.