Roś Jerzy (Olkusz)

Zdjęcie

Urodził się w 1966 roku.

Po wprowadzeniu stanu wojennego, jako uczeń olkuskiego I LO, zorganizował z kolegami ze szkoły młodzieżowe grupy oporu. Następnie, kiedy studiował archeologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, zaangażował się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Był członkiem komisji uczelnianej, redaktorem pisma „Przegląd Akademicki” i jednym z założycieli Grup Specjalnych NZS. Jesienią 1988 roku rozpoczął współpracę „Solidarnością Walczącą”.