Rusecky Alexander (Rusiecki) (Gruzja)

Zdjęcie

Urodził się 26 lutego 1969 roku w Tbilisi.

Psycholog, politolog, konfliktolog, działacz społeczny. Potomek polskich zesłańców na Kaukazie. W 1994 roku ukończył Uniwersytet Stanowy im. Ivane Dzhavahishvili w Tbilisi, uzyskując dyplom z psychologii pracy i ekonomii. W latach 1987 – 1989 służył w Armii Sowieckiej. Od 1988 roku należał do nieformalnego ruchu Stowarzyszenia „Zgody narodowej Gruzji”. W 1989 roku z inicjatywy swojego ojca współuczestniczył w utworzeniu Klubu Polskiego w Tbilisi. Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku współpracował z “Solidarnością Walczącą”.