Rutkowski Zbigniew

Zdjęcie

Urodził się 29 stycznia 1966 roku w Warszawa.

Wydawca, archiwista, bibliofil. W latach 1983 – 1984 był drukarzem i redaktorem „Pokolenia Walczącego – Antysocjalistycznego pisma młodych”. Działał w Konfederacji Młodej Polski „Rokosz”. W 1984 roku został aresztowany. Był członkiem poznańskiego oddziału „Solidarności Walczącej” i organizacji Wolna Polska.
Zbigniew Rutkowski został odznaczony m. in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu św. Brygidy, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu św. Stanisława, Medalem 25-lecia poznańskiego Oddziału Solidarności Walczącej, Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, Krzyżem Jubileuszowym Organizacji Monarchistów Polskich. Honorowy Żołnierz 1. Wileńskiej Brygady AK.