Rybak Leszek

Zdjęcie

Urodził się 19 lipca 1960 roku w Radkowie.

W 1987 roku ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. W latach 1979 – 1985 był studentem Wydziału Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Należał też do Duszpasterstwa Akademickiego „Wieczernik” w parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie. W październiku 1980 roku wstąpił do Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Rzeszowskiej. Od listopada do grudnia 1981 roku wchodził w skład KS tamże, podczas strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, brał udział w akcji wyniesienia dokumentów oraz wydawnictw niezależnych i sprzętu poligraficznego NZS z Domu Studenckiego „Ikar” do siedziby DA „Wieczernik”. 12 stycznia 1982 roku uczestniczył w Głogowie w akcji malowania antyreżimowych haseł na murach. W latach 1982 –1983 brał udział w Rzeszowie akcji malowania haseł na murach, drukował i kolportował ulotki wzywające m.in. do biernego oporu społecznego mieszkańców miasta i akademików. 13 marca 1982 roku, pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie – wraz z kolegami, z którymi zamierzał zapalić znicze – został zatrzymany i przesłuchany. W latach 1982 – 1985 transportował z Wrocławia do Rzeszowa wydawnictwa podziemne, w tym m.in. „Z Dnia na Dzień”, „BIS”, „Solidarność Walczącą”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Wiadomości Bieżące” oraz książki i ulotki. 18 maja 1984 roku został zatrzymany, 19 maja aresztowany i osadzony w ZK w Rzeszowie-Załężu. Zwolniono go po ogłoszeniu amnestii. 24 lipca 1984 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie umorzył postępowanie w sprawie wobec niego. Od listopada 1982 do 1990 roku był zaprzysiężonym członkiem „Solidarności Walczącej”. W latach 1983 – 1985 współorganizował rzeszowski oddział SW i wszedł w skład Rady Wykonawczej. Pełnił funkcję łącznika i kuriera z SW we Wrocławiu. W tym samym okresie był kilkakrotnie zatrzymany i przesłuchiwany, a jego pokój w akademiku był poddawany rewizji. Jesienią 1984 roku wziął udział w kursie we Wrocławiu w zakresie druku z Barbarą Sarapuk jako instruktorem. W grudniu 1984 roku współzakładał i drukował do 1985 roku, podziemnego pismo „Galicja”. W lutym 1985 roku został skreślony z listy studentów. W latach 1985 – 1987 studiował na Politechnice Wrocławskiej. W tym samym okresie koordynował jedną z sieci kolportażu SW we Wrocławiu, obsługiwał punkt odbioru wydawnictw dla kurierów z Rzeszowa. W latach 1985 – 1989 kolportował podziemne wydawnictwa do Głogowa. W latach 1987 – 1989 pracował jako sztygar zmianowy na powierzchni w Zakładach Górniczych Lubin KGHM w Lubinie. Od marca 1982 do 20 kwietnia 1983 roku był rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Rzeszowie w ramach KE o kryptonimie „Klon”. Od 21 października 1986 do 20 czerwca 1988 roku był rozpracowywany przez Wydz. V-1 WUSW we Wrocławiu w ramach SOR o kryptonimie „Bieszczady”. Od 27 kwietnia 1989 do roku 1990 był rozpracowywany przez p. III RUSW w Głogowie w ramach KE o kryptonimie „Kornel”.