Rychlik Ryszard (Turek)

Zdjęcie

Urodził się w 1953 roku w Krotoszynie.

Zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Przemysłu Jedwabniczego „Miranda” w Turku, gdzie pracował jako zastępca kierownika w dziale Elektronicznego Przetwarzania Danych. Był autorem odezw i oświadczeń krytykujących sytuację społecznopolityczną w PRL. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 14 grudnia 1981 roku został zatrzymany przez SB podczas przygotowywania akcji protestacyjnej w związku z rocznicą Grudnia ’70 i internowany w Zakładzie Karnym we Włocławku, skąd zwolniono go 20 stycznia 1982 roku. Od 1983 roku kolportował pisma i prasę podziemną, w tym „Solidarność Walczącą”. W latach 1982 – 1984, Ryszard Rychlik był inwigilowany przez SB w ramach operacji „Pomoc”.