Sadowski Lech

Zdjęcie

Był działaczem utworzonej w 1982 roku Tajnej Komisji Zakładowej Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, która funkcjonowała do roku 1989. TKZ wydawała własne pisma takie jak: „Biuletyn”, później „Biuletyn Informacyjny”, a następnie „Informator Wojenny”. Od listopada 1984 roku do sierpnia 1986 roku TKZ wydawało pismo „Kadłub”. Na terenie Stoczni kolportowano wiele wydawnictw, m.in. „Mały konspirator” czy pisma „Nasz Czas”, „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze” i inne. Lech Sadowski kolportował również zdjęcia, znaczki pocztowe podziemne, drugi okolicznościowe czy medale. Działalność TKZ była finansowana ze składek działaczy „Solidarności” SKP. W 1989 roku utworzono Komitet Organizacyjny SKP. 22 marca 1989 roku wybrano Prezydium, do którego wszedł Lech Sadowski.