Šakalienė Genovaitė (Litwa)

Zdjęcie

Wieloletnia działaczka Ligi Wolności Litwy, żona jednego z liderów LWL, Vladasa Šakalysa, który uciekając przed kolejnym aresztowaniem, przekroczył granicę sowiecko-fińską i na piechotę przemierzył całą Finlandię, by przedostać się do Szwecji. Od początku 1990 roku związana z „Solidarnością Walczącą”. Zapewniała wyżywienie i zakwaterowanie działaczom „Solidarności Walczącej” i innych ugrupowań z Polski podczas ich pobytu na Litwie. Jej mieszkanie było tzw. punktem kontaktowym oraz służyło jako główna baza wypadowa „SW” do dalekich podróży wschodnich. Pomagała w zakupie biletów lotniczych, kolejowych, dawała kontakty adresowe dysydentów antykomunistycznych, do których należało się zwrócić po przyjeździe. W 1990 roku Gienute Sakaliene przystąpiła do utworzonej w Warszawie organizacji “Centrum Koordynacyjne Warszawa ’90”, która skupiała większość organizacji niepodległościowych z ZSSR oraz z Polski, Czechosłowacji, Bułgarii, Laosu. Organizacja działała ponad 2 lata, a rezultatem działalności była współpraca informacyjna i polityczna, wspólne konferencje w Polsce i w republikach ówczesnego ZSSR, szkolenie poligraficzne, przerzut sprzętu poligraficznego, literatury i środków łączności z Polski na Wschód. Brała udział w licznych konferencjach międzynarodowych w ramach Centrum Koordynacyjnego Warszawa ’90”. Uczestniczyła w wymianie informacyjnej pomiędzy Litwą i Polską. W całym roku 1990 oraz w czasie Wydarzeń Wileńskich w styczniu 1991 roku uczestniczyła w koordynacji przerzutu transportów ze sprzętem poligraficznym i środkami łączności z Warszawy do Wilna. W 2009 została odznaczona Orderem Zasługi RP.