Sakwa Aniela (Legnica)

Zdjęcie

Urodziła się w 1953 roku w m. Ciechanowiec

W latach 1982 – 1989, wraz z mężem Stanisławem, działała w ponadzakładowych podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” tj. Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego przy ZG „Rudna”, Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Województwa Legnickiego oraz Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” Zagłębia Miedziowego. W latach 1982 – 1989 była członkiem „Solidarności Walczącej”. W podziemnych strukturach „S” pełniła funkcję łączniczki, a także zajmowała się kolportażem wydawnictw podziemnych. W 2017 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 375/2017 – nadano jej Krzyż Wolności i Solidarności.