Samuel Adam

Zdjęcie

Urodził się w 1967 r. we Wrocławiu

Działał pod pseudonimem „Samson”. W 1985 roku związał się z Międzyszkolnym Komitetem Oporu we Wrocławiu. Początkowo zajmował się kolportażem, następnie pisaniem artykułów do czasopisma „Szkoła Podziemna”. Od 1986 roku był współtwórcą i redaktorem miesięcznika literacko-historycznego „Wieszcz” wydawanego przez MKO. Przez Wojciecha Stando nawiązał również kontakt z „Solidarnością Walczącą”. Od wiosny 1986 roku był zaangażowany w tworzenie Grup Wykonawczych MKO, brał czynny udział w ich działalności, w tym np. w akcjach ulotkowe, w akcjach malowania antyreżimowych haseł na murach, przygotowania do czynnego oporu. W sierpniu 1986 roku został zatrzymany przez MO w w trakcie malowania haseł na murach i w konsekwencji ukarany przez kolegium. Brał udział w obozach szkoleniowych MKO. W latach 1987 – 1992 studiował na Uniwersytecie Wrocławskim angażując się w działalność niezależną na tej uczelni. Początkowo w nieformalnej grupie samorządowej „12” w ramach działalności w której uczestniczył czynnie w strajku na Uniwersytecie Wrocławskim w maju 1988 roku, a następnie w Stowarzyszeniu „Bratniej Pomocy” Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, którego był jednym z założycieli, a następnie pełnił funkcję wiceprezesa i prezesa. W trakcie studiów pracował w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, w dziale informacji. Po ukończeniu studiów był zatrudniony w firmach prywatnych, a następnie prowadził działalność gospodarczą. W 2010 roku otrzymał medal „Pro Memoria”.