Sarnecki Włodzimierz Jacek

Zdjęcie

Urodził się 17 października 1954 roku w Warszawie.

Od 1976 roku na skradzionej z pracy maszynie do pisania przepisywał biuletyn KSS KOR i „Spotkania” W lutym 1981 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w lutym 1982 roku rozpoczął działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”, w tym m.in. w Międzyzakładowym Komitecie Koordynacyjnym „Wola”. Był zaangażowany w kolportaż wydawnictw podziemnych m.in. „Woli” i „Tygodnika Mazowsze”. Wydawnictwa te dostarczał do Zakładów Ursus, Mostostal Warszawa oraz FSO, Huta Warszawa, Chemadex, RUCH, NBP. Włodzimierz Jacek Sarnecki zajmował się także obsługą sitodruku wykonując karty okolicznościowe, ulotki i okładki książek. Współpracował z Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem „Solidarność” w zakresie kolportażu nielegalnych pism takich jak: „CDN – Głos Wolnego Robotnika”,” PWA” „Tygodnika Wojennego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Kos”, „Niepodległość”, jak również książek sygnowanych przez wydawnictwa Krąg, Nowa, Przedświt, Pokolenie, Wola. Na przełomie 1986/1987 roku został zaprzysiężonym członkiem „Solidarności Walczącej”. W tym okresie współpracował także z wydawnictwem „Prawy Margines” i wrocławskimi redakcjami czasopism „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski” i „Solidarność Dolnośląska”. Współorganiozwał manifestacje i demonstracje w Warszawie. Działalność niepodległościową kontynuował do 1989 roku. W 2007 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2010 roku Krzyżem Solidarności Walczącej, w 2016 roku Krzyżem Wolności i Solidarności oraz odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. W 2019 roku otrzymał Medal 100 – lecia Odzyskanej Niepodległości, w 2020 roku Medal Pro Patria.