Sawicki Wojciech

Zdjęcie

Redaktor biuletynu „Wolności Błyszczy Zorza” pisma młodych „SW”. Kolporter podziemnych wydawnictw.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra historii i przeprowadził przewód doktorski z zakresu historii najnowszej. Laureat stypendiów naukowych Urzędu Gaucka w Berlinie.

W latach 1999-2006 związany z Biurem Rzecznika Interesu Publicznego. Następnie pracownik Instytutu Pamięci Narodowej (zastępca dyrektora pionu archiwalnego IPN w latach 2006-2016 i naczelnik wydziału w centralnym archiwum IPN w 2006 r.).