Sawicki Zbigniew

Zdjęcie

Sawicki Zbigniew, urodzony 24 maja 1943 we Lwowie, zmarł 12 lipca 1998 w Gliwicach.

Technik mechanik. Był zatrudniony w Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego, Przemysłu Węglowego (KBMPW) „FAMONT”- zakład „FADOM” (Fabryka Domów) w Gliwicach.
W 1980 roku był członkiem czteroosobowej Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność” w KBMPW „FAMONT”. Następnie wszedł w skład Komisji Zakładowej i przewodniczył Komisji Oddziałowej NSZZ „S” Fabryki Domów. Od początku stanu wojennego był członkiem struktury podziemnej „Drugi Garnitur Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski”.
5 listopada 1982 roku został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu – Zaborze. Zwolniono go 9 grudnia 1982 roku. Po wyjściu na wolność zaopatrywał podziemne grupy w sprzęt poligraficzny, który był produkowany w tajemnicy przez konspirujących mechaników pracujących w Fabryce Domów. Organizował struktury informacji i kolportażu. Drukował i kolportował gliwicki Biuletyn Informacyjny p.t. „Manifestacje Gliwicka”. Ściśle współpracował z Tadeuszem Drzazgowskim, Andrzejem Grabarą i Edwardem Wróblewskim. W 1985 roku wstąpił do gliwickiej grupy „Solidarności Walczącej” oddziału Katowice. Przed każdą patriotyczną rocznicą był aresztowany przez SB na 48 godzin, w celu uniemożliwienia mu organizacji i uczestnictwa w demonstracjach. Wielokrotnie był aresztowany, obserwowany i podsłuchiwany metodami operacyjnymi. Był rozpracowywany przez SB Katowice w SOR o kryptonimie „Balon”.