Siedlecki Bolesław

Zdjęcie

Urodził się 2 lutego 1963 roku w m. Czeladź

We wrześniu 1980 roku rozpoczął działalność w Ruchu Młodej Polski. 29 kwietnia 1982 roku został aresztowany pod zarzutem założenia w Gdańsku podziemnej organizacji Ruch Oporu Młodych. Zwolniono go z aresztu 29 grudnia 1982 roku. W połowie lat osiemdziesiątych XX wieku wstąpił do trójmiejskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Od 14 marca 1986 roku był rozpracowywany przez Inspektorat 2 SB w Gdańsku w ramach SOR o kryptonimie „Ośmiornica”. Kierował grupą o nazwie Organizacja Wojskowa „Solidarności Walczącej” i uczestniczył w akcji dywersji ideologicznej o nazwie „Żołnierz Solidarny”, adresowanej do kadry Ludowego Wojska Polskiego.