Sikora Andrzej Jan

Zdjęcie

Urodził się w 1917 roku w Regulicach, zm. 15 września 1992 roku w Gdowie.

Ks. Andrzej Jan Sikora pełnił posługę proboszcza w parafii Gdów koło Wieliczki. W okresie formowania się struktur rolniczej „Solidarności”, ksiądz Sikora często służył wsparciem jej działaczom. Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował akcje składkowe na rzecz osób internowanych, więzionych i ich rodzin. Ks. Andrzej Jan Sikora współdziałał z ks. Adolfem Chojnackim oraz z ks. Kazimierzem Puchałą. Kilkakrotnie przekazywał papier na cele drukarni konspiracyjnych, rozprowadzał prasę podziemną, którą otrzymywał od działających w podziemiu parafian. Współpracował z „Solidarnością” RI, „Solidarnością Walczącą”, oraz z “OKOR”.