Siwakowski Adam

Zdjęcie

ur. w 1969 r. w Kołomyi (Ukraina)