Siwakowski Leszek

Zdjęcie

Urodził się 30 maja 1969 roku w Warszawie, zm. 26 czerwca 2017 roku w Warszawa.

Był zaangażowany w działalność podziemną, kolportaż prasy, uczestniczył w akcjach malowania antyreżimowych haseł na murach oraz akcjach ulotkowych. W trakcie jednej z takich akcji został zatrzymany. Był przetrzymywany w areszcie. Zwolniono go na mocy amnestii w lipcu 1986 roku. Współpracował z Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności (MRKS), należał do Konfederacji Polski Niepodległej (KPN). Od 1988 roku był członkiem Grup Wykonawczych „Solidarności Walczącej”, brał udział w licznych demonstracjach w tym przeciwko obecności wojsk sowieckich w Polsce. W 2012 roku Leszek Siwakowski otrzymał Krzyż Solidarności Walczącej.